Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 7. 2017

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Obsah

HISTORIE Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka

 

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka (dále jen Všenorská knihovna) evidována v roce 1992 v Adresáři knihoven a informačních institucí Národní knihovny (Sigla: ABG521), vychází z bývalé půjčovny Střediskové knihovny v Černošicích.  V roce 1991 byla knihovna z důvodu restituce domu č.151 v ulici U sinice přestěhována do přízemí budovy bývalého Obecního domu (čp.371). foto1historie

Knihovní fond obsahoval (po obsahové prověrce) před stěhováním  zhruba 2000 knih. V  krátké době se podařilo fond podstatně rozšířit. Velké množství knih získala knihovna od Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy (pedagogika, psychologie, výtvarné umění, vlastivěda, hudba, divadlo atd.). Další knihy se podařilo získat od zrušené Okresní knihovny na Zbraslavi. Městská knihovna v Praze, pobočka Lehovec, věnovala Všenorské knihovně několik set knih, a to především základ beletrie. Nelze zapomenout na odborářskou i  odbornou knihovnu Národního informačního střediska ČR. Důležitým zdrojem hodnotných knih byly a jsou vyřazované knihy ze soukromých knihoven.

Knihovní fond tedy vznikl z několika dílčích fondů převážně rušených knihoven a pak z domácností. Záměrem akvizice bylo vytvořit knihovní fond srovnatelný s fondy knihoven v okolí, tedy takový, který by obsahoval kvalitní fond beletrie, dětské literatury a  literatury pro mládež, povinnou četbu pro žáky a studenty, základní literaturu ze všech oborů s důrazem na oblasti, které uživatele Všenorské knihovny více zajímají (např. umění, dějiny, rybářství, zahradnictví, úpravy zahrad a domů, tipy na výlety, ekonomie), co nejširší záběr odborné literatury pro poskytování referenčních služeb a v neposlední řadě též literaturu regionální (Všenory, Dolní Poberounčí, Karlštejnsko, Brdy, Křivoklátsko, okolí Mnášku pod Brdy  atd.).

Koncem roku 1994 rozhodlo obecní zastupitelstvo o  přestěhování Všenorské knihovny do zasedací místnosti OÚ v budově I. stupně ZŠ.  foto2 historie Stalo se tak na základě velice špatných podmínek v původních prostorách knihovny v budově bývalého Obecního domu (vlhko, plíseň, zima). Začátkem roku 1995 stěhování proběhlo.


Slavnostní otevření se uskutečnilo v neděli 19. 2. 1995 za účasti významných hostů (Ing. Ivan Mládek, herečka Eliška Balcerová, pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením

Přemysla Žáka a další). fot3historie

Po slavnostním přípitku podepisoval Mgr. Jan Maget  knihu Jitky Lněničkové "České země v době Baroka", kterou ilustroval.

maget

Od léta 1996 fungoval ve Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka, díky PhDr. Ivanovi Hříbkovi, Internet. Všenorská knihovna měla jako první v okolí i  své internetové stránky, rovněž od PhDr. Ivana Hříbka. Díky tomu časem přišly pozdravy z USA, Kanady a Anglie od příznivců i  rodáků. Využívány byly elektronický katalog Všenorské knihovny a  výpůjční systém PhDr. Ivana Hříbka (Public Library). Dne 27. 11. 1996  hovořila Eva Novotná z Národní knihovny v rámci pořadu Českého rozhlasu Praha o knihovnách o Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka. Chválila zde kladný přístup obecního zastupitelstva k  modernizaci knihovny.

21.10.1997 proběhl ve  Všenorech seminář zaměřený na školní knihovny. Na přípravě semináře se podíleli PhDr. Zdeněk Jonák z  Výzkumného ústavu pedagogického, Mgr. Jana Čiháková, RNDr. Renata Fejfarová, PhDr. Ivan Hříbek  a Mgr. Alena Sahánková.

V roce 1995 se začalo s natáčením videokroniky obce. Jde o činnost novináře Ivo Štechy, který nejen zachránil mnohé staré filmy tím, že je přetočil na video a provedl kompletaci a ozvučení, ale od roku 1995 průběžně vytváří videokroniku obce. Videokroniku je možno shlédnout ve Všenorské knihovně. video

V současné době je videokronika digitalizována.

Zájem o filmy  je značný. Lidé se tak seznamují s historií i současností obce a  při projekci občas ukápne i slzička dojetí.

Barevný propagační materiál je výsledkem projektu podaného Všenorskou knihovnou a Informačním centrem Berounka na Ministerstvo kultury ČR v roce 1996.  Materiál financovala z větší části Obec Všenory. Text připravila Mgr. Alena Sahánková. Lektorovali Ing. Eliška Bubniková a Ivo Štecha.  Výtvarně zpracoval Mgr. Jan Maget.

propagační materiál
 

propagační leták2
 

propagační leták 4

leták5propagační leták3

Všenorská knihovna realizovala i několik dalších projektů podaných na Ministerstvo kultury i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ať již sama nebo prostřednictvím Občanského sdružení Všenory.

V průběhu let se podařilo získat řadu publikací okolních obcí a měst, zpravodajů, fotografií a pohlednic.       pohledniceJsou k dispozici uživatelům knihovny.

Součástí práce Informačního centra Berounka je sledování Internetu a  mapování informací o Všenorech a okolí. Nalezené informace jsou využity při tvorbě obecní kroniky. V této souvislosti potěšila zpráva na Guestbook České tiskové kanceláře, kde na Všenory a  na Českou republiku vzpomíná Mike Goddard.

Na internetových stránkách Všenorské knihovny a  Informačního centra Berounka byla např. vystavena zpráva paní Aleny Pražské, která je činná v Klubu autorů literatury faktu, že byl vydán Slovník klubu, autorů literatury faktu, a  to českých i slovenských. Knihovna obdržela od Klubu autorů literatury faktu řadu zajímavých knih.

V roce 2000 zemřel PhDr. Ivan Hříbek, který pro knihovnu zajišťoval technický servis a byl autorem knihovního systému Public Library, který knihovna užívala. Z toho a dalších závažných důvodů bylo třeba najít jiný systém. Knihovna získala v roce 2001 dotaci na zakoupení nového katalogizačního a výpůjčního systému KP - sys (verze KP - win), podáním projektu na program VISK 3.  V rámci této změny byly všechny dokumenty označeny čárkovým kódem. Začala tak další etapa rozvoje knihovny.

V roce 2011 se knihovní fond stěhoval popáté. A to do rekonstruovaných prostor budovy Obecního úřadu domu Na Závisti - U silnice 151. Rok a půl před tímto stěhováním byl knihovní fond uložen v budově staré školy u kostela sv. Václava. Na počátku byla snaha knihovnu otevřít, ale bohužel se nepodařilo domluvit s ostatními nájemci domu na přístupu pro čtenáře. V nových prostorách za začínalo téměř nově. Čtenáři přicházeli pozvolna, během roku a půl, kdy knihovna byla uzavřena,  si někteří našli jiné zdroje knih ke čtení, ale zvýšeným úsilím se nakonec podařilo, že  počet čtenářů rychle příbývá a rovněž i počet dotazů, vztahující se nejčastěji k historii obce,  a s tím přibývá počet vypůjčených knih i požadavků na další služby. Všenorská knihovna je využívána uživateli z okolních obcí a měst, především v oblasti regionálních informací.

knihovna

Velkým zlomem bylo zavedení online katalogu Portaro. Předcházela tomu dlouhodobá činnost ve volném čase několika nadšenců, kteří prošli záznamy knih (přes 12 tis. svazků), doplnili je dle záznamů Národní knihovny, aby byly informace o knihách viditelné na online katalogu. Podařilo se to samozřejmě díky dotace z programu VISK MK.

V současnosti se ukazuje jako aktuální zvyšování kvality knihovního fondu z hlediska obsahu. Při doplňování knihovního fondu se přihlíží k potřebám a požadavkům uživatelů. Průběžně se sleduje regionální literatura a začíná se s doplňováním elektronického katalogu o regionální články.

regionální literatura pravidelně přibývá

 
V roce 2013 připravila pro Všenorskou knihovnu  Dana Sahánková, absolventka AVU, logo
 
Logo Všenorské knihovny
 
Všenorská knihovna má za sebou řadu výstav k historii obce. Výsledné výstavní panely jsou zachovány a kdykoliv přístupné v prostorách knihovny.
 
Z výstavy o historii Horních Mokropes mezi dvěma světovými válkami
z výstavy o Horních Mokropsích
 
Díky spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Josefa Kubálka se pravidelně uskutečňuje pasování na čtenáře.
 
pasování na čtenáře
Letos jsme díky senzačnímu geologovi Filipovi Stehlíkovi uskutečnili v pořadí již desátou geologickou vycházku.
 
geologická vycházka
 

Současný interiér Všenorské knihovny

knihovna 2014

 

knižní novinky

 
S knihovnou po léta spolupracují odborníci.
 
Pan Ivo Štecha, novinář a fotograf, zachránil mnoho starých filmů o Všenorech a ještě více jich sám natočil. Konce roku 2010 věnoval své dílo obci. Filmy bude možno shlédnout po otevření knihovny v nových prostorách. Zemřel na jaře roku 2011 po těžké nemoci.
 
S knihovnou spolupracují další odborníci. Mgr. Jan Maget, výtvarník, připravil mimo jiné ve spolupráci s knihovnou propagační materiál o knihovně a Všenorech.  
 
Ing. arch. Vojtěch Štorm napsal článek o svém otci, Ing. arch. Břetislavu Štormovi, který žil ve Všenorech. Text byl  umístěn na stránky knihovny a měl by být součástí připravované publikace o Všenorech.
 
PhDr. Jiří Matl, kronikář Spolku včelařů  pro Dobřichovice a okolí,  připravil text o tomto spolku do publikace o Všenorech.