#

Navigace

Obsah

Všenorský zpravodaj

 

Všenorský zpravodaj vychází jednou za čtvrt roku. Příjem inzerce a příspěvků: obec@vsenory.cz. Uzávěrka jednotlivých čísel: 15.2., 15.5., 15.9., 15.11. Redakce si vyhrazuje právo zaslané rukopisy redakčně upravit a opatřit nadpisem. Ceník inzerce je uveden vždy v tiráži předchozího čísla.

 

2020

2020-01_Zpravodaj Zpravodaj 2/2020    
2019 (LVI) 2019-1 2019-1 2019-1 Zpravodaj1219
2018 (LV) 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4
2017 (LIV) 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4
2016 (LIII) 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4
2015 (LII) 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4
2014 (LI) 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4
2013 (LV) 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4
2012 (XLIX) 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4
2011 (XLVIII) 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4
2010 (XLVII) 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4

 

Starší čísla od roku 1975 do 2013  (s výjimkou 1964) najdete v archivu Všenorského zpravodaje na stránkách Všenorské knihovny:

knihovna/vsenorsky-zpravodaj/

 

Redakce