#

Navigace

Obsah

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou OÚ.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archívu dokumentů".


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Řád veřejného pohřebiště obce Všenory 07.07.2020 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Všenory 29.06.2020 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Všenory č. 1/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 13.12.2019 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Všenory č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 13.12.2019 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Všenory č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 31.12.2022
Vyhláška 1/2003 kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části ÚPNSÚ Všenory 18.07.2019 31.12.2022
Vyhláška 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 18.07.2019 31.12.2022
Vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadu 18.07.2019 31.12.2022
Vyhláška 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 18.07.2019 31.12.2022
Vyhláška 1/2017 kterou se stanoví školské obvody ZŠ a MŠ zřízené obcí 18.07.2019 31.12.2022
Řád veřejného pohřebiště 18.07.2019 31.12.2022
Evidence právních předpisů obce Všenory 18.07.2019 31.12.2022
Vyhláška č. 1/2008 - územní plán 26.09.2016 31.12.2020
Vyhláška č. 2/1998 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí 21.06.2012 31.07.2024

Střednědobý výhled

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Všenory na roky 2019-2023 05.04.2019 31.12.2023
Rozpočtový výhled 2017-2020 07.12.2015 31.12.2020

Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet 2020 07.01.2020 31.12.2020
Pravidla rozpočtového provizoria 29.11.2017 31.12.2027

Rozpočtové opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 3/2020 29.06.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 11.05.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 04.02.2020 31.12.2020

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet 2019 30.06.2020 16.07.2020

Ostatní

DSO - Region Dolní Berounka

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
RDB - Závěrečný účet 2019 01.06.2020 30.06.2021
Střednědobý výhled rozpočtu RDB 2021 - 2023 14.01.2020 31.12.2023
Region Dolní Berounka - rozpočet 2020 14.01.2020 31.12.2020

VOK Mníšek pod Brdy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VOK Rozpočtové opatření č. 1/2020 28.05.2020 31.12.2020
VOK Mníšek pod Brdy - Závěrečný účet 2019 - NÁVRH 04.03.2020 31.12.2020
VOK Mníšek pod Brdy - Rozpočet pro rok 2020 11.12.2019 31.12.2020
VOK střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 11.12.2019 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3 2019 11.12.2019 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouvy