Obec Všenory
ObecVšenory

Historie Centra Mariny Cvětajevové

 

Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové

V březnu 2019 bylo Centrum Mariny Cvětajevové přijato za řádného člena Asociace muzeí a galerií ČR. Bylo tak ohodnoceno dlouholeté úsilí vybudovat důstojné místo pro zachování památky na slavnou ruskou básnířku, její život a dílo.

Zastupitelstvo Obce Všenory schválilo na svém veřejném zasedání 25. 4. 2019 změnu názvu Centra Mariny Cvětajevové, které je od roku 2016 součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka, na Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové. Tato změna souvisí nejen s přijetím Centra Mariny Cvětajevové do Asociace muzeí a galerií, ale rovněž se záměrem rozšířit zaměření muzea o historii obce Všenory.

 

expozice

Galina Vaněčková v čerstvě otevřené expozici. Foto: Lukáš Kliment.

 

 

Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové v datech

8. října 1892- narození Mariny Ivanovny Cvětajevové, ruské básnířky a spisovatelky

Podle juliánského kalendáře, který tehdy platil v Rusku, je datum narození 26. září.

Marina Ivanovna se narodila v Moskvě, v rodině univerzitního profesora Ivana V. Cvětajeva, ředitele prvního veřejného muzea v Moskvě, později zakladatele Puškinova muzea výtvarných umění, a Marie Alexandrovny Meynové, pianistky (žačky slavného Rubinštejna). Marina vyrůstala v blahobytu a vysoce kulturním prostředí. Od deseti let byla s rodinou na cestách po Evropě (Itálie, Francie, Švýcarsko). Mladá Marina tak získala skvělou jazykovou průpravu – později ovládala italštinu, francouzštinu a němčinu – a evropské vzdělání (studovala na Sorbonně).

7. listopad 1917-  Bolševická revoluce (Velká říjnová socialistická revoluce)

Podle juliánského kalendáře to bylo 25. října.

Po revoluci žila Marina v Moskvě ve velké bídě. Její manžel, Sergej Jakovlevič Efron, po vypuknutí revoluce přešel k bělogvardějcům, s nimiž prodělal celou občanskou válku i následnou evakuaci do Istanbulu. V roce 1922 bylo umožněno Marině s dcerou Ariadnou emigrovat a odjet za manželem do Berlína.

1922 - 1925 - Marina je v emigraci, pobývá v Praze a okolí

V roce 1922 se s manželem přestěhovala do Prahy, kde manžel studoval na Filozofické fakultě. Marina Cvětajevová prožila v letech 1922-1925 v Praze a v jejím nejbližším okolí tři roky a tři měsíce a napsala zde nezanedbatelnou část svého díla. České tvůrčí období  je nejvýznamnějším v životě Mariny Cvětajevové, zde napsala svá dvě klíčová díla, Poému hory a Poému konce.

V září 1922 se rodina přestěhovala do domu p.Sasky v Horních Mokropsech (nyní Všenory II). Ale bydlení pod střechou s malým okénkem není příliš pohodlné, Efron  pronajímá pro rodinu pokoj v domě V chaloupkách čp.521, kde bydli od podzimu 1922 do září 1923.

V září 1924 se stěhují k Vančurovům do Všenor čp. 324, kde se 1. února 1925 narodil syn Georgij.

1925 - Marina odjíždí z Československa do Francie

1928 - narození prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc. v Českých Budějovicích

1930 - narození Galiny Želobiny ve Sverdlovsku

1939 - Marina se vrací do Moskvy

Manžel a dcera jsou zatčeni jako nepřátelé vlasti.  Marina zůstává sama s dospívajícím synem, po zahájení války jsou evakuováni do Jelabugy v Tatarské republice.

31. srpna 1941 Marina dobrovolně odchází ze života

1953 - Mirko Vaněček se seznámil s Galinou Želobinou

Mirko Vaněček studoval geologii na Přírodovědecké fakultě a využil možnosti odjet do Sovětského svazu studovat na Báňské akademii ve Sverdlovsku (dnes Jekatěrinburg) na Urale geologii a mineralogii. Zde se seznámil se svou budoucí manželkou Galinou.

1955 - Mirko Vaněček se žení s Galinou

Galina Vaněčková se stěhuje do Prahy, kde učí rušinu na Vysoké škole ruského jazyka a později na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, ve volném čase se věnuje poezii, jejím životním tématem je ruská básnířka Marina Cvětajevová.

 

 

2000

Ve Všenorech proběhla úspěšná mezinárodní konference  Dni Mariny Cvětajevoj – Všenory 2000 Konference byla uspořádána Národní knihovnou  ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Karlovy Univerzity. Konference se konala v prostorách  Centra pro inprovizaci v umění Jiřího Stivína ve Všenorech.

Ve Všenorech strávili účastníci konference  celý jeden den . Do Všenor cestovali společně vlakem.

 

2001 - Založení Společnosti Mariny Cvětajevové v Praze

V roce 2001 byla v Praze založena Společnost Mariny Cvětajevové, která se ujala úkolu popularizovat dílo M.C. v České republice. Její aktivita  byla od  samého počátku podpořena aktivní účastí významných rusistů Karlovy university. Hlavní aktivita byla soustředěna do přednášek a besed o díle a životě M.C. Ještě před založením SMC se podařilo v roce 1989 s podporou Magistrátu hl. města Prahy odhalit pamětní desku na domě ve Švédské ulici na Smíchově, kde M.C. s rodinou bydlela v druhé polovině roku 1923 a v prvním pololetí 1924. Společnost M.C. od počátku spolupracovala také s místní všenorskou samosprávou

2012

Ve Všenorech,  na plotě) jednoho z domů  v části V Chaloupkách, byla v roce 2012 odhalena pamětní deska Mariny Cvětajevové.  Na desce je noční vzkaz básnířky pro manžela, nebo-li nákupní seznam pro manžela, doplněný kresbami.

 

 Manžele Kuročkinovi nabídli umístění  expozice  v pronajatém objektu na  Malé Straně Tržiště 16  a  ve spolupráci s manželi Vaněčkovými zpracovali podklady pro stálou expozici,,kterou se povedlo otevřít  8. října 2012. Vznikla tak mimořádná výstava, jejíž kvalitu oceňovali všichni návštěvníci, jak tuzemští, tak i zahraniční, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize. Přesto se nepodařilo získat podporu ani u Ministerstva Kultury, ani u městské části Praha 1. Po dvouleté činnosti  bez podpory kulturních institucí z důvodu ekonomických činnost Centra M.C. byla přerušena a výstava byla uskladněna v garáži.

2015  - Společnost Mariny Cvětajevové pomalu zaniká

Galina Vaněčková stále a opět hledá místo pro stálou expozici, které by bylo spojené se životem Mariny. Také ve Všenorech.

Svítá naděje

Dohodou mezi Společností Mariny Cvětajevové ( v likvidaci) a Obcí Všenory ze dne 14.12. 2015 byla expozice o životě a díle Mariny Cvětajevové převedena do majetku Obce Všenory , a to  včetně příruční knihovny a dalšího příslušenství, a to bez náhrady. Uzavřená dohoda mimo jiné řeší předání průvodce Praha Mariny Cvětajevové a katalogu expozice (celkově asi 600 kusů pro expozici zdarma). Vznikla myšlenka umístit expozici do prostoru Infocentra, patřícího ke Všenorské knihovně.

2016 - Vzniká Centrum Mariny Cvětajevové ve Všenorech

30.6. 2016 je ukončena činnost  Společnosti Mariny Cvětajevové

 

Bylo nutno řešit uspořádání místnosti o velikosti 10 m2 se čtyřmi dveřmi. Poradil si s tím úspěšně ředitel Centra moderního umění DOX, Leoš Valka a v listopadu 2016 je Centrum slavnostně otevřeno, a to 2x, 3.11. a 5.11. 2016.

 

Všenorská knihovna otevřela Centrum Mariny Cvětajevové

Všenorská knihovna  dlouhodobě vytváří fond regionální literatury, zaměřený na Všenory a široké okolí. Sem patří  i  regionální osobnosti, např. český básník Vladimír Holan. Všenory mají tu čest, že zde několik let tvořila i další významná básnířka, Marina  Cvětajevová,  která zde  našla se svou  rodinou (na pozvání pana prezidenta Masaryka),  dočasný domov  - po svém útěku před revolucí v Rusku.

Galina Vaněčková, odbornice  a autorka knih o Marině Cvětajevové,  předsedala několik let, nyní již zaniklé, Společnosti Mariny Cvětajevové. Při hledání místa pro stálou expozici o básnířce vznikla myšlenka, umístit  expozici do prostoru  Infocentra, patřícího ke Všenorské knihovně.  Bylo nutno řešit uspořádání  malé místnosti se čtyřmi dveřmi, pro tyto účely nevhodné. Nakonec si s tím úspěšně poradil  ředitel Centra moderního umění DOX, LeošValka. Navrhl  vkusné a praktické uspořádání expozice, kam se najednou vešlo vše potřebné a ještě zbyl volný prostor. Díky Galině Vaněčkové  je zde vše uloženo a  uspořádáno s detailními znalostmi života a tvorby básnířky.

"Mokropsům dávám přednost před Paříží ... ,  začíná jeden z citátů na stěnách v expozici. Na vyvýšených policích jsou uloženy knihy, které jsou součástí knihovního fondu Všenorské knihovny.Jedná se o knihy, která psala básnířka, jejich překlady, knihy o básnířce, knihy, které milovala …   Je možné si je půjčit  presenčně do čítárny knihovny. Na zavěšených panelech se promítá  život básnířky od narození do smutného konce. Básnířka má zde svůj psací stůl. Po odchodu do emigrace jej pak již nikdy neměla a tolik po něm toužila, zdůraznil při otevření expozice Leoš Valka.

V sobotu 5.11.2016 proběhlo slavnostní otevření pro veřejnost. Přilehlý Sál Vladimíra Holana nestačil pojmout kolem stovky návštěvníků  a bylo nutno jej zvětšit o otevřenou čítárnu Všenorské knihovny. Bohatý program, plný recitace a hudby,  byl zakončen zasazením červené jeřabiny, oblíbeného stromu básnířky. Návštěvníci mohli ochutnat palačinky (bliny) s  nabídkou různých náplní, včetně pravé ořechové marmelády. Marina Cvětajeva je s oblibou chystala pro své přátele. Tentokrát je připravila Galina Vaněčková.

Posláním Centra, jehož vznik podpořily nejen významné české a zahraniční instituce, ale především vedení obce Všenory,  bude  nejen interpretace  tvorby této básnířky, ale i dalších básníků z celého světa. Český básník   Petr Borkovec,všenorské knihovnice ve svém příspěvku,„Básník po ruce. Proč je to pořád zapotřebí?“, (při otevření Centra Mariny Cvětajevové pro odbornou veřejnost 3.11.2016) vyzval, aby se Centrum Mariny Cvětajevové stalo místem presentace především současných básníků.

2018

Od roku 2018 se mění Centrum Mariny Cvětajevové  na  Muzeum Mariny Cvětajevové, které je stejně jako předtím Centrum Mariny Cvětajevové součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka. Muzeum bylo přijato za řádného člena  Asociace muzeí a galerií ČR

2019 –  Název muzea se mění na  Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové

Zastupitelstvo Obce Všenory schválilo na svém veřejném zasedání 25. 4. 2019 změnu názvu  Muzea  Mariny Cvětajevové na Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové. Tato změna souvisí  rovněž se záměrem rozšířit zaměření muzea o historii obce Všenory.

https://www.cz-museums.cz/adresar/stredocesky-kraj/praha-zapad/vsenory/centrum-mariny-cvetajevove/

 

Muzeum je od počátku součástí Všenorské knihovny a Informačního centra Berounka, což umožňuje uložení  získaných  publikací do knižního fondu knihovny a současně odborné zpracování a zpřístupnění pomocí elektronického výpůjčního systému Verbis. Velká část  knih je přístupna presenčně v čítárně Všenorské knihovny. Pracovnice knihovny rovněž zajišťují zpřístupnění expozice, propagaci, to znamená  web a články v místním tisku a organizují nebo se podílejí na organizaci kulturních akcí souvisejících s Marinou Cvětajevovou či poezií.  Vznikly tři pohlednice s tématem muzea a básnířky, placka, logo muzea, vývěsné tabule na plotě a propagační materiály v ruštině, angličtině a češtině.

2020 - Stěhování expozice muzea

Všenory nemají  místo pro poštu. Bylo rozhodnuto, že pošta bude v místnosti Všenorského muzea Mariny Cvětajevové. Díky uzavření knihovny kvůli COVID-19 se podařilo expozici během dubna a května  vystěhovat a umístit v prostorách  knihovny. Od 1. června je v bývalém místnosti muzea zde Pošta partner.

Cesta k tomuto řešení nebyla snadná. Bylo nutno vyřadit mnohem více knih, než by bylo třeba při běžné obsahové prověrce fondu to by bylo asi 700 knih), celkově 2700 knih. Odpracováno bylo kolem 400

 hodin na obsahové prověrce, vyřazování v knihovním katalogu, manipulaci s vyřazenými knihami a stěhováním nábytku. Provedené změny na knihovních regálech si vyžádaly zásah truhláře a nástavbové police za regály zrušené kvůli uvolnění místa pro muzeu.

V původní místnosti byla expozice většinu času uzavřena, v současných podmínkách  ji uvidí mnohem více návštěvníků. Je zde i více světla a místnost je propojena s venkovním prostorem, kde je možné v letním období  posedět. Turisté si zde mohou odpočinout.

Muzeum je v současné době již přístupné, není však ještě v definitivní podobě.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 16 °C 14 °C
déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4.9m/s
tlak1007hPa
vlhkost97%
srážky23.82mm