Obec Všenory
ObecVšenory

V knihovně o Všenorech

Regionální informační zdroje ve Všenorské knihovně

Co máme ve Všenorské knihovně o Všenorech

CO KNIHOVNÍ FOND NABÍZÍ ANEB CO SE ZDE NAPŘ. MŮŽETE DOZVĚDĚT O VŠENORECH A REGIONU

Níže uvedený výběr je ukázka tvořeného a doplňovaného fondu dokumentů a faktografických informací.)

Další informace o knihách, regionálních článcích a kronikách a archivních publikacích jsou k dispozici v online katalogu Všenorské knihovny
Jedná se o regionální publikace, články z regionálního tisku, vztahující se k obcím a městům regionu a diplomové práce vztahující se ke Všenorům.
 
Ukázka vyhledávání:
Knihy a články ke Všenorům

Vyhledávání, globální vyhledávání, např. Všenory, Mokropsy atd.

Model sochy Jana Husa z parku Teyrovských od ak. soch. Vosmíka

Model Husa ve Všenorské knihovně

Na fotografii originál v parku, po položení věnce  6.7.2015 Ing. Bohdanem Šmilauerem z kulturní komise OZ Všenory

hus

PUBLIKACE

vydané publikace o Všenorech a okolních městech a obcích
zpravodaje a noviny okolních měst a obcí
knihy vztahující se ke Všenorům a regionu:

např.

Břetislav Štorm

Všenory - soupis památek Obce Všenory

Praha: Památkový ústav, 1954

 

Vladimír Brauner
Všenory v minulosti blízské i vzdálené
Všenory: Spolek pro zvelebování Všenor, 1938

 

Vladimír Czumalo, Šárka Koukalová

Letní rezidence Pražanů: Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Praha: Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2013

regionální

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Tomáš Haškovec
Všenory: architektonický a urbanistický vývoj villegiattury v 60. a 80. letech 19. století
(příspěvek k poznání fenoménu rekreace ve 2. pol. 19. stol. a její architektonické a urbanistické formy)

Praha: Univerzita Karlova. FF. Katedra dějin umění. 1993. 159 s.:obr. příl. Ved. práce Mojmír Horyna
Presenčně

 

Filip  Stehlík

Rekonstrukce vývoje holocénní nivy řeky Berounky mezi Černošicemi a Lahovicemi

Praha: Univerzita Karlova. Ústav geologie a paleontologie. 2006. 85 s., příl.Obr.,mp.,grafy,CD.

Presenčně

 

Vítězslav Vopava

Podkladová studie pro obnovu Obce Všenory

9Praha: Česká zemědělská univerzita. Fakulta lesnická. 1999. 96 s.: Lit.

Presenčně

HUDEBNINY

Je to, páni k zadumání [hudebnina]: foxpolka ; Všenorská: polka / Zdeněk Krotil ; slova J. Fikejzová ; B. Nádvorník

Dobřichovická polka

PROPAGAČNÍ MATERIÁL

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka
Všenory. Všenorská knihovna, 1996. Barevná skládačka.

propagační materiál 1

PERIODIKA

Všenorský zpravodaj

vydává Obec Všenory
 

Nejnovější čísla

vsenorsky-zpravodaj/

Archiv

knihovna/vsenorsky-zpravodaj/


Region

časopis vydával Ing. Jiří Stýblo na začátku devadesátých let
 

Všenorská trefa

Základní škola Všenory - vycházelo v druhé polovině devadesátých let (od 7.10. 1997)
Základní škola Všenory. Školní rok 1998/99 - ročenka.

ČLÁNKY (výběr)

Dana Vyorálková
Všenorská knihovna a informační centrum Berounka
Čtenář, 1995, č.9, s.314 - 315. 2 fot.

Alena Sahánková
Kultura a zájmová činnost ve Všenorech
Místní kultura, 1995, č.6, s.40-42

Alena Sahánková
Sisyfovský problém konce 20. století
I'96, č.2, s.47

Všenorská knihovna překročila vlastní stín. 1997, Ikaros (Internet)
http://ikaros.cz/vsenorska-knihovna-prekrocila-vlastni-stin

Z obecních letopisů (Všenory), S 98, č.8

Alena Sahánková

Všenorská knihovna a Informační centrum Beroun

Zpravodaj MAS Karlštejnsko, o.s., 2012, č.1

http://www.karlstejnskomas.cz/grafika/obrazky/files/Zpravodaj_MAS_Karlstejnsko_os1_2012.pdf

 

Alena Sahánková

Pasování na čtenáře ve všenorské knihovně

Dobnet, 2012, č.4

http://idobnet.cz/pasovani-na-ctenare-ve-vsenorske-knihovne/

Pavel Schreier
Živelní pohroma v květnu 1872 zničila tři velké železniční mosty
České slovo, 13.03.2001, s.10

REŠERŠE

Všenory. Znak a vlajka obce (Historie jednání o schválení znaku a vlajky obce v Parlamentní sněmovně)

znak      vlajka

MUDR. Evžen Jablonský z Horních Mokropes (dotaz od příbuzného z Hoyerswerdu v Sasku)

Osada Montana u Horních Mokropes - dochované texty písní

Ukázka z textů:

Gratulace Rudíkovi:

Každý rok když přijde krásná vesna

když skončí se již velké sněhů tání

když zkrátka jaro probudí se ze sna

tu začnu smolit Rudíkovi přání.

Je to však těžké přát Ti stále zdraví

že z ocele jsi, to víš nejlíp jen Ty

a doktoři jen těžko něco spraví

takové mít všechny pacienty.

O štěstí věru škoda každé zmínky

to v Tvé chatě našlo zalíbení

a zřít je v očích Tvojí milé žínky

že míň jak půl kila ho jistě není.

 

Přečíslování v obci Všenory doplněné o nově vytvořený seznam domů

Dokument pomáhá při řešení problémů se starým a novým číslováním domů.

KRONIKY

Kopie kronik Horních Mokropes a Všenor

kronika
Zlatá kniha z obecní školy v Horních Mokropes je v oblastním archivu v Dobřichovicích, ale ve Všenorské knihovně je kopie této knihy, do které se zapisovali nejlepší žáci. Opakem byla černá kniha, která se nezachovala.
Majer, Drahomír: 900 let naší obce Všenory
Všenory: Obecní úřad

 

SEZNAM KRONIK

Horní Mokropsy

Obec

Karel Majer:  Pamětní Zlatá kniha pro Horní Mokropsy 1933-1950

Finanční komise Horní Mokropsy – zápisy  1925-1947

Obecní protokol od roku 1933 – Horní Mokropsy

Národní  Výbor Horní Mokropsy – zápisy 17.10.1947-14.4.1950

Škola

Pamětní  kniha školy v Horních Mokropsích založená r. 1862 – 1910

Pamětní kniha školy v Mokropsech od r. 1910 – 1929

Školní kronika Obecné školy v Horních Mokropsích 1938-39

Školní kronika školy obecné v Horních Mokropsích 1940-1948

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Horních Mokropsích – Matrika členů – 1904

Pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů v Horních Mokropsích 1904

Všenory

Obec

Pamětní kniha obce Všenory 1660 – 1950 (Kronikář Karel Majer zapsal do roku 1945. Karel Kolín do roku 1950.

Zápis obecní rady a finanční komise 1924-1935 – Obec Všenory

Protokol o schůzích obecního zastupitelstva 1922-1934 Všenory

Zápis o schůzích obecního  zastupitelstva 1934-1945 Všenory

Zápisy obecního zastupitelstva ve Všenorech 1947-1950

Škola

Pamětní kniha obecné školy ve Všenorech 1938-1979

Zápisy z výborových schůzí Sokola 1946-1951 – Všenory

Spolek pro zvelebování Všenor

Spolek pro zvelebován í Všenor a okolí, pokladní kniha 1904-1911

Kronika současných Všenor

Kronika obce Všenory  (Karel Majer 1951-1967, Drahomír Majer 1968-1993, Alena Sahánková 1994-)

VIDEO

Miroslav Lešovský
Dolní Poberounčí
Dobřichovice: Videofact 2001 

Videa, vytvořená a digitalizovaná Ivou Štechou jsou v archivu Všenorské knihovny

OBEC 01

Boženka, zámek, Vávrová v Mníšku 98 let, Burza, kostel – int., sbor, farář, varhaník Schmidt, zvony, Michek, labuť, gloriet, pára na mostě, cesta Všenorami, hrobka, kulatka, zahrada Teyrovských, Kotěrova vila, Klimek, country Na Rychtě, kostelní sbor – mladí, škola, Doležal o kanalizaci, škola, školka, výstavba kanalizace u zámku

 

OBEC 02

O  historii v knihovně, Dětský den Na Rychtě, obecní úřad, škola Sluníčko, dětské divadlo u knihovny, rybníček

OBEC 03

Starostové vzpomínají – Wiesner, Bubníková atd.

OBEC 04

U Zuzany, otevření marketu Krijcos, skautský tábor, slibový oheň, kanalizace, Kovárna na prodej

OBEC 05

Půlnoční 1995, Velikonoce, volby 1995, dílna Josefa Tauše 9. 11. 1996, Boženka v renovaci, volby listopad 1996, otevření nového mostu v Dobřichovicích, výstava obrazů B. Homolky, Adventní koncert 1. prosince 1996

OBEC 06

Dětský den v Krijcosu 31. 5. 1997, Dětský den ve školce 1. 6. 1997, Obecní úřad – hlášení pomoc povodním 12. 7. 1997, výstava v knihovně – řemesla, kanalizace u Zdenky, zmatek s auty 21. 7. 1997, uzavírka i Dobřichovice – Vráž 24. 7. 1997, angličtí skauti u Hojerů 26. 8. 1997, Hříbek v knihovně 21. 10. 1997, Ohňostroj u mostu v Dobřichovicích 29. 11. 1997, památný dub 7. 12. 1997, Adventní výstava výtvarných prací 7. 12. 1997

OBEC 07

Vzpomínky seniorů

Beseda u Josefa Homolky (90) 8. 2. 1998, Marie Kryštůfková 8. 2. 1998, Masopustní rej 21. 2. 1998, úklid silnice na Jíloviště 4. 4. 1998, Výstava keramiky a obrazů – Velikonoce, 55 let od založení Junáka v Horních Mokropsech 25. 4. 1998, junácká klubovna, nejstarší občanka – gratulace 4. 7. 1998

OBEC 08

Rychta a Cvětajevová

Regionální výstava Na Rychtě březen 1999, Společenský večer na Rychtě 20. 3. 1999, Spol. večer Na rychtě 27. 3. 1999, Marina Cvětajevová v knihovně 7. 3. 1999, Vzpomínkové odpoledne a vánoční výstava 4. 12. 1999

OBEC 09

Výstava z historie Horních Mokropes a Všenor 2004, Rozhovor s paní Petrákovou 2007

OBEC 10

Přepis archivních filmů

OBEC 11

Úvod (Všen. zpravodaj video)

Cesta Všenorami, Boženka, Vávrová 98 let, Michek, labuť, gloriet, Klimek, zahrada Teyrovských, Kotěrova vila, country Na Rychtě, beseda o historii Všenor, o žel. mostě, U Zuzany, skauti

OBEC 12

Výběr

Půlnoční 1995, Velikonoce 1996, volby 1. 6. 1996, dílna pna Tauše, Boženka 9. 11. 1996, volby 15. 11. 1996, otevření nového mostu v Dobřichovicích, Adventní koncert 1. 12. 1996, Dětský den Krijcos 31. 5., školka 1. 6. 1997

OBEC 15

Láska až za hrob

Video povídka

OBEC 17

Knihovna – škola sestřih, ČT 2 „21“

OBEC 18

Rybovka 24. 12. 2002

Královský průvod: 31. května až 1. června 2014. V sobotu 31. května a v neděli 1. června se konal už tradiční královský průvod. Nově průvod pořadatelsky zajišťovalo město Dobřichovice, poprvé se vycházelo z Radotína. Zúčastnili se všenorští skauti, za Všenory vystoupil Ing. Jan Chalupecký.

DVD od Dobnet Dobřichovice.

 

AUDIO

Ivo Štecha, Alena Sahánková
Setkání starostů
Všenory, 1995 

O knihovnách: Všenorská knihovna
Praha: Český rozhlas Praha, 1996 

Vladimír Justl
Povídání s Vladimírem Justlem o jeho příteli Vladimírovi Holanovi
Všenory, 2000

Dobřichovická polka

Mezi nejúspěšnějšími písničkami z rozhlasové Dechovkové hitparády IV je Dobřichovická polka

 

 

POHLEDNICE

František Horák, Mgr. Jan Maget, Ivo Štecha

Obec Všenory:

Všenory - dělený pohled

Kostel Sv. Václava v zimě

Část jesliček z kostela Sv. Václava

Kostel Sv. Václava a část Horních Mokropes

Všenory - pohled na železniční most na jaře

Spolek pro zvelebování Všenor:

Všenory - dělený pohled se znakem

Všenory - dělený pohled se znakem

Všenory - A5

pohlednice

 
V současné době jsou v prodeji čtyři pohlednice Všenor, dostupné na obecním úřadě a ve   Všenorské knihovně.

Dále jsou ve Všenorské knihiovně v prodeji 12 druhů pohlednic ak. mal. Adolfa Liebschera,  které u příležitosti výstavy Adolf Liebscher, Sláva a zapomnění vydalo v roce 2007  Sdružení Liebscher.  

Výběr starých pohlednic Všenor a Horních Mokropes na webu Všenorské knihovny:
pohlednice
 
 
CD

Všenory - 100 let v pohledech a ve fotografiích
Všenory: Spolek pro zvelebování Všenor a okolí, 1999 

Zdeněk Krotil: Podzimní řeky a Místo mého dětství (přepis gramofonových desek)

MAPY

Horní Mokropce 19. století

mapa
Okolí Prahy, Hřebeny, z edice KČT číslo 36 a 38, měřítko 1:50 000

a další mapy

 

KALENDÁŘE

Všenorský kalendář, 1996 - list, A3

Všenorský kalendář, 1997 - list, A3

Všenorský kalendář, 1998 - list, A3

Všenorský kalendář, 1999 - list, A3

Všenorský kalendář, 2000 - kroužkový blok, A3

VÝSTAVY

Historie očima našich předků - Všenorská knihovna, Občanské sdružení Všenory, 1995 


Výstava obrazů Bedřicha Homolky - Středisko pro volný čas, Všenorská knihovna, 1996 

Zámečnická dílna mistrů Taušů - Všenorská knihovna, 1997 

Fotografie Ivo Štechy - Všenorská knihovna, 1998 

55 let od založení Junáka v Horních Mokropsích - Středisko Junák Všenory v klubovně a Všenorské knihovně, 1998  (Foto)

Vánoční prodejní výstava - Všenorská knihovna, Středisko pro volný čas, 1997 

Velikonoční výstava - Středisko pro volný čas, Všenorská knihovna, 1998 

Vánoční prodejní výstava - Základní škola Všenory, Středisko pro volný čas, Všenorská knihovna, 1998 

Vznik Československé republiky a T.G. Masaryk - Všenorská knihovna, 1998 

Titanic - Všenorská knihovna, 1998 

Regionální výstava - restaurace Stará Rychta - Poř. Všenorská knihovna, 1999 


Marina Cvetajeva - Všenorská knihovna, 1999 (přednáška Galiny Vaněčkové spojená s výstavou)

Vánoční prodejní výstava - Základní škola Všenory, 1999 

Obce a města kolem nás - Všenorská knihovna, 1999 

Významné stromy (putovní výstava OÚ Praha - západ) Všenorská knihovna, 2000  

Odpoledne s heraldikou a překvapením - Spolek pro zvelebování Všenor a okolí, Všenorská knihovna, 10.3. 2001 

 
26.7.2014 uplynulo 100 let od vyhlášení částečné mobilizace v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii. Za dva dny poté, vyhlásil císař František Josef I, válku Srbsku dekretem "Mým národům". Touto událostí byla rozpoutána tragická Velká válka (později nazvaná 1. světová ). Z tehdejších obcí  Horní Mokropsy a Všenory bylo odvedeno asi sto mužů na bojiště, což významně ovlivnilo osudy obou obcí. Všenorská knihovna k upomínce válečného utrpení obyvatelstva připravila web prezentaci Vzpominky na 1. světovou válku, oskenováním rukopisů vzpomínek některých rekrutů, kteří ve válce bojovali. Jde o následující občany z Horních Mokropes:

Karel Mestek, Maxmilián Váňa, Karel Majer, Josef Kratochvíl, Jaroslav Kratochvíl, Antonín Kratochvíl, Jan Karel Svoboda, Josef Svoboda, Karel Kocanda, Bedřich Kratochvíl, Antonín Jeníček, Josef Mašita, František Šlajs, Václav Bejlek, František Majer, František Trojan, Alois Hakl, Josef Čuba,

a z tehdejších Všenor: Maxmilián Sobotka, Karel Hrdlička, Ladislav Wurbs, Josef Fiřt, Josef Červenka, Antonín Neuberg, František Vávra, František Novotný, Oskar Přibyl, Antonín Zýka.

Tyto vzpomínky byly po válce  sebrány péčí Františka Svatka, řídícího učitele v H. Mokropsích od mužů, kteří se vrátili. Řada se jich však již nikdy nevrátila (blíže viz v závěru prezentace). Čest jejich památce!

Odkaz na prezentaci:  

http://www.knihovnavsenory.cz/vzpominky/#?asi=0&ai=0&z=-0.0864%2C0%2C1.1729%2C1.4142

 

Prezentaci připravil Ing. Bohdan Šmilauer

Ukázka

PAMÁTKY V OHROŽENÍ

e_download.php?file=data/editor/100cs_1.pdf&original=pamatky-v-ohrozeni.pdf

 

ROZHLAS A TELEVIZE

Základní škola - účast ve finále soutěže 3x3 - ČT, 1993 

Středisko pro volný čas a Všenorská knihovna - Škola rodině, rodina škole, 1994 

Paní Rubešková - Nedělní ráno - ČT, 1997 

Otevření supermarketu v areálu Krijcos - ČT, 31.5. 1997

 (Foto).

 

Všenorská knihovna - Český rozhlas Praha - O knihovnách, 1996 

ZŠ Všenory - Všenorská trefa , Radio Frekvence 1, 1997 

Klub autorů literatury faktu - TV Prima - retaurace Stará Rychta, 1998 

Přepadení pobočky České pošty na Praha - západ - TV Prima, 15.10. 1999 

ální výstava - Český rozhlas, 1999 

Všenorská knihovna - ČT2 - "21" (interiér) - Reforma veřejné správy, 2000 

Všenorská knihovna - Budoucnost malých knihoven - ČT1 - Události, 3.12. 2000 

Zimní tvůrčí dílna (Jiří Stivín). ČRo 1 - Radiožurnál Rubrika, 2.2. 2000. 

Konference mezinárodního ekumenického sdružení, ČT2 - "21" - Helena Blaženínová, prezidentka českého regionu Mezinárodního ekumenického sdružení, 1.8. 2001 

Stav nebezpečí platí v obcích okresu Praha-západ - ČR0 1- Radiožurnál, 3.9.20022002, http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/47686

Ukončení stavu nebezpečí v obcích Praha - západ - ČRO 1 Radiožurnál, 23.9.2002 bcích Praha-http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/49661

Pozdrav posluchačům Českého rozhlasu z věže farního kostela ve Všenorech u Prahy (postupné zapojování všech zvonů)

Všenory 18.11.2007

Všenory 11.11.2007

Všenory 4.11.2007

Kotěrův rodinný dům dodnes uchvacuje (Štenclova vila). ČT 14.6.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/127259-koteruv-rodinny-dum-dodnes-uchvacuje/?mobileRedirect=off

Zahrada pod lupou, Jiří Stivín nemele. ČT 12.5.2012

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10377246862-zahrada-pod-lupou/212563235600014/5562-zname-osobnosti/?clanek=106

Jiří Stivín jde životem s flétnami po kapsách. ČT 23.11.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/204752-jiri-stivin-jde-zivotem-s-fletnami-po-kapsach/

Jiří Stivín zahraje na banán, na housku ale ne. ČT 2.9.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/194081-jiri-stivin-zahraje-na-banan-na-housku-ale-ne/

Památný dub ve Všenorech - ČT, Toulavá kamera, 29.12.2013

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213562221500026/

Film na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10862055614-cesta-ke-kameni/214562235030002-trat-hledacu-trilobitu

Zlatý volant 2014 – cena Františka Šťastného Květoslavu  Mašitovi

Slavný motocyklový závodník Květoslav Mašita, všenorský rodák, se stal v roce 2014 držitelem ceny Františka Šťastného.  Desetkrát po sobě, v rozmezí let 1968 až 1977,  se  stal  mistrem     Evropy    ve   třídě do 350 kubických centimetrů.  Šestkrát pak byl členem týmu,  který při Šetidenní vybojoval Světovou trofej,  a tím i titul mistrů světa.  Všech svých úspěchů dosáhl na motocyklech značky Jawa.

http://www.zlatyvolant.cz/cena-frantiska-stastneho/index2014.htm

Záznam ze slavnostního předání cen Zlatého volantu 2014

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11034762944-zlaty-volant-2014/214471291268002/

František Mašita - čas: 00:36

KONFERENCE a SEMINÁŘE

Seminář Výzkumného ústavu pedagogického a Všenorské knihovny, 1997 

Dny Mariny Cvětajevové. Všenory 2000 - mezinárodní konference. Všenory, Praha Slovanská knihovna při NK ČR, Ústav východoevropských studií FF UK, Obec Všenory 12. - 14.6. 2002 - informace Slovanská knihovna

Vzpomínková beseda na téma 75 let od narození syna M. Cvětajevové Geogije Efrona ve Všenorech. Přednášející Galina Vaněčková - Všenory, ZŚ 1.2. 2000 

Jiří Stivín - CAP-ART Všenory - improvizační víkendy od roku 1999

KONCERTY

Jiří Stivín - koncert 29.5. 1999 v restauraci Stará rychta

26.12.1994 - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční - Chrámový sbor Všenory

28.10.1995 - Koncert duchovní hudby - Collegium Pedagogikum Praha

Laco Deczi & His Cellula New York: Live in Všenory

Záznam z veřejného koncertu ve Všenorech r. 1995

http://jazzport.cz/2005/08/21/laco-deczi-his-cellula-new-york-live-in-vsenory/


1.12.1996 - Koncert duchovní hudby - Collegium Pedagogikum Praha

2.1. 1999 Koncert duchovní hudby- pěvecký sbor ze Štěchovic s orchestrálním doprovodem. Řídil Petr Nožina, slovem provázel jáhem Jaroslav Konečný.

4.4. 1999 - koncert - nově rozšířený chrámový pěvecký sbor kostela sv. Václava. Spoluučinkovali Mgr. Magdalena Hykšová - flétna, Sláva Holý - housle, Ondřej Štajnochr - kontrabas

3.10. 1999 - Koncert duchovní hudby - pěvecký sbor ze Štěchovic s orchestrálním doprovodem. Řídil Petr Nožina.

10.10. 1999  - koncert - P. Jaroslav Konečný a jeho dva přátelé

25.9. 1999  - koncert Jiřího Stivína - restaurace Stará Rychta

28.10. 2002 - koncert - Laso Dezci - Olympia Wellnes Všenory

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/211562210800039-13-komnata-laca-decziho/

Zachráněné předměty vztahující se k historii obce Všenory (výběr)

loutkové divadlo s kulisami používané ve školním divadle školy v  Horních Mokropsích v první polovině 20. století

album souboru tohoto loutkového divadla

sádrový model sochy Jana Husa

obraz Bedřicha Homolky - chalupa rodiny Novákovy v Horních Mokropsích

chalupa

putovní knihovna z obecního úřadu v Horních Mokropsech a židle, na které sedával dlouholetý staŕosta Horních Mokropes, Bedřich Homolka
knihovna

reklamní tabule zámečnické dílny rodiny Taušů

a další

Aktivita obyvatel Všenor - výběr

Výstava - Břetislav Štorm, výtvarný architekt: heraldické kresby Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum 1996 

Muzeum - Zdeněk Kočík - WAX muzea Prague, Muzeum voskových figurín, 1996 

Audiokazeta - skupina Klíč - Jiří Altýnski - Omnia vincit amor

Audiokazeta - skupina Klíč - jiří Altýnski - Větrné mlýny

Audiokazeta - Květuše Altýnská - Komenský Jan, Amos - Informatorium školy mateřské

Audiokazeta, CD - Čundrcountryshow - Jiří Durst - kytara - TV Nova

Richard Křížek - vydaná poezie

Zdeněk Wiesner
Tenkrát v Berlíně aneb Byli jsme přitom
NADAS - AFGH /1996/, 167 s 

František Vlasák (trubka) - koncert ke svým 50. narozeninám . Praha, kostel U  sv. Jiljí, 1995, 27.11. (kniha)

Laso Dezci
New York live in Všenory
Praha: Lotos, 1996
(CD)

Divadlo - Něco z Lucerny - Lišnice, představení Divadelní společnosti Křoví, 1999 
(Mgr. Jana Čiháková, Mgr. Hana Kopecká, Kateřina Mošovská, Veronika Němečková)

Divadlo - Dalskabáty - Řitka, představení Divadelní společnosti Křoví, 2000
(Mgr. Jana Čiháková, Veronika Stauchová - Němečková, Dan Stauch, Mgr. Hana Kopecká)

 Konference mezinárodního ekumenického sdružení. Praha, 2000 

Výstava -  Bejvávalo, aneb jak jsme žili před sto lety. ové u Prahy, Reionální muzeum v Jílovém u Prahy 9.9. 2000 - 29.1. 2001. 

(Většina uvedených dokumentů je ve fondu Všenorské knihovny. Případné připomínky, podněty či nové informace zasílejte, prosím, na naši mailovou adresu:   knihovna@vsenory.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Jsme na sociálních sítích

Youtube Instagram Facebook Všenory

Kulturní dům Všenory

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
déšť 19 °C 11 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.09m/s
tlak1011hPa
vlhkost95%
srážky13.93mm